Stationen i Eftra

 

Pos: Lat 56,86 Lon 12,65 Höjd 45 m ö h.

Officiell klimatstation för SMHI
fr.o.m  2004-11-01                                                             

 

Historik

Mitt stora väderintresse grundlades redan i tidig ålder och från augusti 1975 började jag föra regelbundna anteckningar om vädrets olika parametrar. Då var mina första instrument placerade i en enklare vägglåda i Falkenberg som min pappa snickrat. Falkenberg är orten för huvuddelen av den statistik jag fört sen -75. Allt eftersom tiden gick och inkomsterna ökade byggde jag ut stationen med allt mer avancerade instrument. De parametrar jag mätte var lufttemperatur, lufttryck, vind, nederbörd och fuktighet. Sedan 1998 ligger stationen i Eftra då jag och familjen flyttade ut från Falkenberg. Från 20041101 ingår stationen i SMHI:S klimatstationer som dagligen rapporterar in nederbörd, snö och en del andra parametrar.

 

 

Stationens utrustning

Utrustningen på stationen består bland annat av en traditionell analog del med min- max termometrar ( SMHI standard) placerade i en egenbyggd väderbur. I buren sitter även en hygrometer. Nederbördsmätningen sker genom en standardmätare från SMHI med en öppning på 200 cm2. Innehållet i kannan förs över i mätglas för mätning i 1/10 mm. Den andra delen av stationen består numera av en WMR200 samt en WMR 928. Ett par laptops står för datainsamlingen. Mjukvaran som jag använder är Cumulus software. På startsidan hittar ni även webkameror och de jag använder är Logitech 9000pro tillsammans med mjukvaran Yawcam respesptive Webcam XP.