eftra väder

Månadens väder

Här kan du läsa de rapporter om mellersta Hallands väder som publicerats i Hallands Nyheter.

Materialet får inte spridas vidare utan mitt godkännande! Tänk på Upphovsrättslagen!

Klicka i nedanstående ruta för en sammanställning av diverse mätvärlden från Eftra i excel-format från 1999-2009.

(Klicka nej på dialogrutan som kommer upp!)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (Ej klar)